7 mars 2013

Vårutsättning av smolt i Vättern uteblir !!

Det tar två år att odla fram ett smolt, vilket är väl känt av exempelvis Västra Götalands Fiskekonsulent Jarl Svan. Nämnde herre har det yttersta ansvaret för upphandling av sättfisk till Vättern.
En regelbunden kontakt med odlarna så att sättfiskfrågan säkras borde därför vara av intresse från myndighetshåll. Men, icke. Upphandlingarna har år ut och år in gjorts i sista stund helt inpå utsättningsdagen. En i det långa loppet från odlingarnas sida ohållbar situation. De byråkratiska irrgångarna runt upphandlingen av sättfisk har nu fått till följd att det finns ingen frisk sättfisk med fettfena att tillgå till vårutsättningen. Efter samtal med Sävenfors har de inte svarat på sent inkommet anbud gällande vårutsättningen 2013 då de nu är i avsaknad av sättfisk till Vättern.
Styrelsen beslutade vid senaste mötet (6 dec 2012) att bidra med 125 000 kronor till 2013 års utsättning med reservationen att fisken ovillkorligen ska köpas från Sävenfors Fiskodling.
På plats vid styrelsemötet 6 dec. 2012
Ordf. Johan Fridlund
Kassör Ismail Bayer,
Ledamot Conny Jacobsson
Ledamot Björn Blomqvist
Supl. Magnus Gustavsson
Supl. Alf Hultqvist
Supl. Martin Engström
Inbjudna för frågestund till styrelsemötet 6 dec. 2012 var
Jan Arvidsson och George Ciric från Sävenfors Fiskodling. Det är nämnda odling som under senare år levererat sättfisk till Vättern. Sättfisk som visat sig vara av mycket god kvalité. Något som suppleant Martin Engström, till vardags Fiskekonsulent i Örebro län, redogjorde för under mötet. 2012 års två kassprov visade på 100 procent överlevnad.
Så långt var allt väl. Det fanns sättfisk att tillgå från Sävenfors i december 2012. Men framtida utsättningar, framförallt den i närtid till våren, var ändå ytterst osäker då ingen upphandling hade gjorts.
Läs här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar